Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 2.6.2020.

1. Rekisterin pitäjä

Painava sana oy, Vastakatu 18, 33710 Tampere. Y-tunnus 2490606-9. [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Saari, Vastakatu 18, 33710 Tampere. 041 469 0914. [email protected]

3. Rekisterin nimi

Kirjavinkit.fi:n uutiskirjeen tilaajarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kirjavinkit.fi:llä on sähköpostiuutiskirje, jota varten tallennetaan uutiskirjeen tilanneiden käyttäjien sähköpostiosoitteet.

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan nimi (ei pakollinen tieto), sähköpostiosoite ja rekisteriin liittymisen päivämäärä ja aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö perustuu käyttäjien uutiskirjeen tilatessaan ilmoittamiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Uutiskirjeen sähköpostit lähettää MailPoet. Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet luovutetaan MailPoetille tätä tarkoitusta varten. MailPoet-palvelun Data Processing Agreement ja tietosuojaseloste.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tilaajarekisterin sisältävä tietokanta on EU:n sisällä olevalla palvelimella, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajarekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on pääsy rekisterin ylläpitäjällä, muilla mahdollisilla Kirjavinkit.fi:n ylläpitäjillä ja Kirjavinkit.fi:n hostingpalveluiden tarjoajan Seravon henkilökunnalla. Palveluntarjoajan työntekijöillä on lakiin ja erilliseen sitoumukseen perustuva salassapitovelvollisuus.

Palvelut on suojattu teknisesti riittävällä tasolla. Palvelinten ylläpito sekä Seravon henkilökunnan että asiakkaiden itsensä toimesta on mahdollista vain suojatuilla SSH- ja SFTP-yhteyksillä ja suojaamaton FTP-käyttö on kokonaan estetty. Tietoturvapäivityksistä huolehditaan automaattisesti ja tietosuojaa valvotaan jatkuvasti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected]

Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.